Nejlepší studenti České republiky oceněni

Již počtvrté letos soutěž Nejlepší student představila veřejnosti nejlepší studenty středních škol České republiky. Z celkem 98 nominovaných studentů bylo porotou vybráno pět finalistů, kteří 25. 6. 2014 v Jičíně bojovali o titul Nejlepší student při finálové prezentaci. Pro velký úspěch bylo oceněno všech pět finalistů a titul Nejlepší student jim právem náleží.

1. místo

Doubravka Požárová

Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

2. místo

Martin Strouhal

Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5 - Smíchov

3. místo

Eliška Málková

Gymnázium Jana Opletala, Litovel

Talent soutěže

Radomír Žemlička

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o., HK

Zvláštní cena

Vojtěch Janoušek

Gymnázium Uničov

 

Finalisté zaujali porotu mimo jiné zapojením do výzkumných projektů s univerzitami a vědeckými ústavy, účastí na mezinárodních soutěžích a konferencích, členstvím v odborných či prospěšných organizacích, vlastní praxí, ale i uměleckým či sportovním nadáním. „Občas přemýšlíme, zda je vůbec možné mít již na střední škole tak široký záběr. Je to vždy veliký zážitek setkat se s tak inspirativními mladými osobnostmi,“ dodává ke kvalitě studentů Vladimír Šulc za organizátora, firmu MICRORISC. Do finálové poroty byli přizváni i nezávislí zástupci školství mimo organizátora soutěže. Zúčastnili se také významní zástupci města Jičína a Královéhradeckého kraje.

Nominace studentů podávají zástupci jednotlivých škol. Porota u Nejlepšího studenta ocení zejména jeho výjimečnost, schopnosti, mimoškolní aktivity, ale i přístup ke studiu a životu kolem nás. Tři Nejlepší studenti pravidelně získají odměnu 5.000 Kč a ten nejlepší navíc 10.000 Kč pro svou školu. Další věcné dary a zážitky jsou udíleny ve spolupráci s partnery projektu.

Soutěž přináší nejen příjemné finanční odměny pro studenty a školy, tedy podporu vzdělání a mladé generace. Projekt má také prezentovat kvalitu studentů a našich středních škol veřejnosti. Ukazuje, že stojí za to být dobrým studentem.

Autor: Adéla Slezáková v kategorii MICRORISC,

Tento web používá pouze technické cookies.