Read about us

Bezdrátové MESH sítě - demystifikace

MICRORISC

Vladimír Šulc, CEO MICRORISC, přednášel na téma bezdrátových mesh sítí na konferenci LpS 2015 v Rakousku, 5th International LED professional Symposium +Expo, před doslova přeplněným sálem odborníků na světelné LED technologie. Read more

Spolupráce se středními školami - SPŠE Ječná

MICRORISC

Výuka mladých odborníků v oblasti bezdrátové technologie probíhá také na Střední průmyslové škole elektrotechnické Ječná v Praze. Bezdrátová technologie IQRF byla do výuky začleněna od školního roku 2014/2015. „Naše škola si velice váží, že s Vámi můžeme spolupracovat a jsme velice rádi, že nás podporujete v možnosti nasazení výuky IQRF technologii v běžné středoškolské látce pro vzdělávání nadaných studentů školy,“ uvádí zástupce ředitele Ing., Ing.paed.IGIP Ondřej Mandík.  Read more

Program IQRF Smart School zahájen

MICRORISC

IQRF Smart School je program IQRF Alliance zaměřený na podporu výuky, vzdělávání a praktických dovedností studentů středních a vysokých škol v oblasti bezdrátové komunikace, technologie IQRF a Internetu věcí. Read more

Přednáška na konferenci TSP 2015: IQRF senzorické sítě a Internet věcí

MICRORISC

Vladimír Šulc, jednatel společnosti MICRORISC, přednášel téma IQRF a IQMESH bezdrátové sítě na 38. mezinárodní konferenci International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Přednáška „Wireless ecosystem connecting any device to the Internet through wireless mesh networks. Simply.“ se zabývala problematikou senzorických sítí (WSN) a komplexním bezdrátovým ekosystémem IQRF, včetně Cloud řešení a Internetu věcí. Read more

Nejlepší studenti 2015 odhaleni

MICRORISC

Středoškoláci z celé republiky bojovali o titul Nejlepší student v pátém ročníku soutěže hodnotící jejich výjimečnost, studijní i mimoškolní aktivity. V konkurenci 121 přihlášených studentů byli odbornou porotou vybráni čtyři finalisté, aby přesvědčili o svých kvalitách ve finále soutěže 17. 6. 2015 v Jičíně. A stálo to za to! Read more

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.